Sfântul Rozariu

                


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Cred în Dumnezeu... Tatăl nostru...
3 Bucură-te, Marie... Slavă Tatălui...

 

O Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea, care au mai mare nevoie de mila ta.

Misterele de bucurie

 

(pentru luni şi sâmbătă)

 

1. Primul mister: Vestirea arhanghelului: "Iată roaba Domnului".
În acest mister, medităm cum arhanghelul Gabriel, a vestit sfintei Fecioare Maria, că ea va zămisli de la  Duhul Sfânt şi va naşte pe Domnul nostru Isus Cristos.

 

2. Al doilea mister: Vizita Mariei la Elisabeta: "Căci mari lucruri a făcut pentru mine Cel Puternic".
În acest mister, medităm cum după vestirea arhanghelului Gabriel, sfânta Fecioară Maria s-a dus la  verişoara sa Elisabeta şi a rămas trei luni la ea.

 

3. Al treilea mister: Naşterea lui Isus: "Vi s-a născut vouă un Mântuitor".
În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria, l-a născut pe Domnul nostru Isus Cristos, la  Betleem, într-un grajd sărac.

 

4. Al patrulea mister: Prezentarea în templu: "Şi l-au dus pe prunc la Ierusalim, ca să-l pună înaintea Domnului".
În acest mister, medităm cum la patruzeci de zile după naşterea lui Isus, preasfânta Fecioară Maria şi sfântul Iosif l-au dus în templu şi l-au oferit lui Dumnezeu.

 

5. Al cincilea mister: Regăsirea lui Isus în templu: "Oare nu ştiaţi că în cele ale Tatălui meu se cădea ca eu să fiu?"
În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria şi sfântul Iosif, pierzând pe Fiul lor în vârstă de  doisprezece ani, căutându-l trei zile, l-au găsit la Ierusalim în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, pe care  îi asculta şi-i întreba.

 

Misterele de durere

 

(pentru marţi şi vineri)

 

1. Primul mister: Agonia lui Isus în Grădina Măslinilor: "Părinte, dacă este cu putinţă, treacă de la mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc eu, ci precum voieşti tu".
În acest mister, medităm cum Isus Cristos, rugându-se în Grădina Măslinilor, a transpirat sânge.

 

2. Al doilea mister: Biciuirea lui Isus: "Noi am fost vindecaţi prin rănile lui".
În acest mister, medităm cum Isus Cristos a fost biciuit groaznic în casa lui Pilat.

 

3. Al treilea mister: Încununarea cu spini a lui Isus: "Iată regele vostru!"
În acest mister, medităm cum Isus a fost încununat cu o coroană de spini.

 

4. Al patrulea mister: Isus îşi duce crucea: "Ca un miel blând dus la înjunghiere".
În acest mister, medităm cum Isus a fost condamnat la moarte şi cum i s-a pus crucea grea pe umeri.

 

5. Al cincilea mister: Moartea lui Isus pe cruce: "El a murit pentru păcatele noastre"
În acest mister, medităm cum Isus, ajungând pe muntele Calvar, a fost răstignit pe cruce, de faţă fiind şi preamâhnita sa Mamă.

 

Misterele de slavă

 

(pentru miercuri şi duminică)

 

1. Primul mister: Învierea lui Isus: "Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii".
În acest mister, medităm cum Isus, a treia zi după patima şi moartea sa, a înviat glorios din morţi.

 

2. Al doilea mister: Înălţarea lui Isus: "Părinte, preamăreşte pe Fiul tău!"
În acest mister, medităm cum Isus, patruzeci de zile după înviere, s-a înălţat la cer, în faţa Maicii sale şi a ucenicilor săi.

 

3. Al treilea mister: Coborârea Duhului Sfânt: "Mergeţi, învăţaţi toate neamurile!"
În acest mister, medităm cum Isus, şezând la dreapta Tatălui, l-a trimis pe Duhul Sfânt în sala Cinei de Taină, unde erau adunaţi apostolii cu preasfânta Fecioară Maria.

 

4. Al patrulea mister: Primirea preasfintei Fecioare Maria în cer: "Binecuvântată eşti tu între femei".
În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria a trecut din viaţă şi a fost primită cu trupul şi cu sufletul în cer.

5. Al cincilea mister: Încoronarea preasfintei Fecioare Maria în cer: "Căci Domnul a privit la smerenia slujitoarei sale".
În acest mister, medităm cum preasfânta Fecioară Maria a fost încoronată în cer de către Fiul ei Isus ca regină a cerului şi a pământului.

 

 

Misterele de lumină

 

(pentru joi)

 

1. Primul mister: Botezul lui Isus: "Acesta este Fiul meu preaiubit pe El să-l ascultaţi".

În acest mister, medităm cum Isus, la vârsta de 30 de ani, a fost botezat de către Sf. Ioan Botezătorul în râul Iordan.

 

2. Al doilea mister: Prima minune a lui Isus: "Faceţi ceea ce vă spune Isus".

În acest mister, medităm cum Isus, după ce a fost botezat, a săvârşit prima minune în Cana Galileii la o nuntă, unde a trasformat apa în vin.

 

3. Al treilea mister: Vestirea Impărăţiei lui Dumnezeu şi invitaţia la convertire: "Impărăţia lui Dumnezeu este aproape, convertiţi-vă şi credeţi în Evanghelie".

În acest mister, medităm cum Isus, după ce a început viaţa sa publică, a vestit sosirea Impărăţiei lui Dumnezeu şi a invitat la convertire pe toţi păcătoşii.

 

4. Al patrulea mister: Schimbarea la faţă a lui Isus: "Ce bine ne este nouă aici".

În acest mister, medităm cum Isus, după ce a luat cu sine trei dintre apostoli, s-a schimbat la faţă pe muntele Tabor.

 

5. Al cincilea mister: Instituirea Sfintei Euharistii: "Faceţi aceasta în amintirea mea!"

În acest mister, medităm cum Isus, la ultimă cină, rânduieşte Sfânta Impărtăşanie pentru a rămâne mereu în mijlocul nostru.

 

 

Litania lauretană.

 

P. Roagă-te pentru noi, regina preasfântului Rozariu.
C. Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos!

 

Să ne rugăm:
Dumnezeule, al cărui unul-născut prin viaţa, moartea şi învierea sa ne-a pregătit răsplata mântuirii veşnice, dă-ne te rugăm harul, ca cinstind aceste mistere prin Rozariul preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele cuprind şi să dobândim ceea ce ele făgăduiesc, prin acelaşi Cristos Domnul nostru. Amin.

 

linea.gif (3372 byte)

 Biograpia   expbul1a.gif (699 byte)   Minunile   expbul1a.gif (699 byte)   Vindecările   expbul1a.gif (699 byte)   Bilocaţia   expbul1a.gif (699 byte)   Mirosurile  expbul1a.gif (699 byte) Clarviziunea   expbul1a.gif (699 byte)   Apariţiile    expbul1a.gif (699 byte)    Levitaţia    expbul1a.gif (699 byte)   Îngerul Păzitor    expbul1a.gif (699 byte)    Diavolul    expbul1a.gif (699 byte)    Rugăciuni    expbul1a.gif (699 byte)    Sfântul Rozariu    expbul1a.gif (699 byte)    Novena către Padre Pio   expbul1a.gif (699 byte)   Cele Zece Porunci

 

HOMEPAGE