Rugăciuni

                

 

CREZUL

 

TATĂL NOSTRU

BUCURĂ-TE, MARIE

BUCURĂ-TE REGINĂ

ACT DE CĂINŢĂ

SLAVĂ TATĂLUI

 

ÎNGERUL LUI DUMNEZEU

 

freccia.gif (419 byte)                   ODIHNA CEA VESNICA                   freccia.gif (419 byte)

 

RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS

 PRIMELE NOUĂ VINERI ALE LUNII

PRIMELE CINCI SĂMBETE DIN LUNA

RUGĂCIUNE ÎN CINSTEA SFĂNTULUI IOSIF

 

RUGACIUNE CATRE Sfânta FECIOARA MARIA

 

NDULGENTA PLENARA PENTRU RAPOSATI

 

 

 

 

 

 

 

CREZUL

Cred într-unul Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.

Cred într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat de o fiinţă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară şi s-a făcut om. A pătimit pentru noi sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a muritşi s-a îngropat, şi a înviat a treia zi după scripturi, şi s-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui şi din nou va veni cu mărire să judece pe cei vii şi pe cei morţi.

Cred în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă dătătorul, care de la Tatăl şi de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit şi a grăit prin prooroci.

Cred în una sfântă, catolică şi apostolică Biserică; mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa veşnică. Amin.

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATĂL NOSTRU

Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

    Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUCURĂ-TE, MARIE

Bucură-te; Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău Isus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUCURĂ-TE REGINĂ

Bucură-te Regină, maica milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră, Bucură-te. Către tine strigăm surghiuniţi fii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi şi după surghiunul acesta, aratâ-ni-l nouă pe Isus, binecuvântat rod al trupului tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Maria.

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACT DE CĂINŢĂ

Doamne Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele, pentru că păcătuind m-am făcut vrednic de pedepsele Tale şi mai mult mă căiesc pentru că te-am mâniat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu şi Dumnezeul Meu, care eşti atât de mare şi bun. Pentru aceasta mă hotărăsc să nu mai păcătuiesc şi să fug de orice prilej de păcat. Amin.

 

 

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLAVĂ TATĂLUI

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

 

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNGERUL LUI DUMNEZEU

Îngerul lui Dumnezeu, care eşti păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzeşte-mă, povăţuieşte-mă şi ocârmuieşte-mă pe mine care-ţi sunt încredinţat ţie prin mila lui Dumnezeu. Amin.

 

 

 

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODIHNA CEA VESNICA

Odihna cea veşnică dă-le-o lor Doamne şi Lumina cea fără de sfârşit să le strălucească lor. Să se odihnească în Pace. Amin.

 

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA INIMĂ A LUI ISUS

1. O Isuse al meu, care ai spus: "Adevăr vă spun, cereţi şi veţi primi, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide!", iată că eu bat, eu caut, eu cer harul.....

* Se recită: un Tatăl Nostru, Bucură-te Marie şi Slavă Tatălui

* La sfârşit:Preasfântă Inimă a lui Isus, mă încred şi sper în Tine.

 

2. O Isuse al meu, care ai spus: "Adevăr vă spun, orice lucru veţi cere Tatălui în numele meu, El îl va da!", iată că Tatălui tău, în numele tău, eu cer harul . . . . .

* Se recită: un Tatăl Nostru, Bucură-te Marie şi Slavă Tatălui

* La sfârşit:Preasfântă Inimă a lui Isus, mă încred şi sper în Tine.

 

3. O Isuse al meu, care ai spus: "Adevăr vă spun, cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată!", iată că încredinţat de infailibilitatea cuvintelor tale, eu cer harul...

* Se recită: un Tatăl Nostru, Bucură-te Marie şi Slavă Tatălui

* La sfârşit:Preasfântă Inimă a lui Isus, mă încred şi sper în Tine.


O Preasfântă Inimă a lui Isus, căreia îi este imposibil să nu aibă milă de cei nefericiţi, ai milă de noi, sărmani păcătoşi, şi dă-ne harurile pe care ţi le cerem prin mijlocirea Inimii Neprihănite a Mariei, blânda Mamă a Ta şi a noastră.

* Sfinte Iosife, tată purtător de grijă a Preasfintei Inimi a lui Isus, roagă-te pentru noi.

 

Se recită Bucură-te Regină.

 

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMELE NOUĂ VINERI ALE LUNII

Arătând Inima Sa Sfintei Maria Margareta Alacoque (1647-1690), Isus a spus: "Iată acea inimă care a iubit atât de mult oamenii şi de la care nu primeşte decât nerecunoştinţă şi dipreţ ....".

În diferitele apariţii, aceleiaşi Sfinte, Isus îi face următoarele promisiuni pentru aceia care vor onora Inima Sa. Sfânta redă promisiunile lui Isus în scrisorile sale. 

 

 1. Le voi a toate harurile trebuincioase stării lor de viaţă

 2. Voi dărui pace familiilor

 3. Îi voi mângâia în toate suferinţele lor

 4. Voi fi scutul lor sigur în viaţă şi mai ales în ceasul morţii

 5. Voi revărsa din belşug binecuvântare peste tot ceea ce ei întreprind

 6. Păcătoşii vor afla în Inima mea izvorul şi oceanul nemărginit  al milostivirii

 7. Sufletele care tânjesc în lâncezeală or deveni pline de zel

 8. Sufletele pioase vor ajunge la o mare desăvârşire

 9. Vi binecuvânta casele unde se alfă şi unde se cinsteşte icoana inimii mele

 10. Preoţilor le voi da harulsă mişte şi inimile cele mai împietrite

 11. Numele acelora care răspândesc această devoţiune vor fi înscrise în inima mea de unde nu se vor şterge niciodată

 12. Tuturor celor care se vor împărtăşi nouă luni de-a rândul, în fiecare primă vineri a lunii, le promit harul statorniciei până la sfârşit. Ei nu vor muri lipşiţi de harul meu, nici fără a primi sfintele sacramente. În ceasul din urmă, Inima mea le va fi scăpare sigură.

 

 

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

Primele cinci sâmbete din luna

Inima Neprihanită a Sfintei Fecioare Maria

 

În apariţia ei de la Fatima, din 13 iunie 1917,  Sfânta Fecioară i-a spus Luciei între altele:

Isus vrea să se slujească de tine pentru a mă face cunoscută şi iubită. El vrea să răspândească în lume devoţiunea către Inima mea Neprihănită.

Priveşte, fiică, Inima mea înconjurată de spinii pe care oamenii nerecunoscători îi înfig neîncetat prin înjurături şi nerecunoştinţă. Măcar tu să-mi aduci mângâiere şi să faci cunoscut acest lucru: Tuturor celor care – timp de cinci luni – în prima sâmbătă din lună vor primi Sfânta Împărtăşanie, vor recita Sfântul Rozariu şi vor fi alături de mine timp de 15 minute meditând Misterele Rozariului cu intenţia de a-mi oferi ispăşire, le promit că le voi fi alături în ceasul morţii, cu toate harurile necesare mântuirii.

Pentru a împlini această dorinţă a Maicii Preacurate trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

-   Mărturisirea păcatelor – făcută în termen de 8 zile precedente, cu intenţia de a ispăşi ofensele aduse Inimii Neprihănite a Mariei. Dacă cineva uită să prezinte această intenţie la Sfânta Spovadă, o poate formula la spovada următoare.

-    Sfânta Împărtăşanie – primită în starea de har sfinţitor (fără păcate în suflet), în fiecare primă sâmbătă din lună, cu aceeaşi intenţie ca la spovadă.

-    Spovada şi Împărtăşania – trebuie repetate cinci luni consecutive, fără întrerupere; altfel trebuie reluate.

-    Recitarea Sfântului Rozariu – cel puţin a patra parte (cinci mistere din 20), cu aceeaşi intenţie formulată ca la spovadă.

-    Meditaţia – pentru un sfert de oră să o însoţim pe Preasfânta Fecioară meditând asupra misterelor Sfântului Rozariu.

 

 

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

Rugăciune în cinstea Sfântului Iosif

La tine alergam, fericite Iosife, in necazul nostru si plini de incredere cerem ocrotirea ta, dupa aceea a sfintei tale sotii.

Pentru sfanta legatura de dragoste ce te-a unit cu neprihanita Fecioara Nascatoare de Dumnezeu si pentru dragostea parinteasca ce ai avut-o catre Pruncul Isus, te rugam fierbinte sa privesti cu bunavointa la mostenirea pe care Isus a dobandit-o cu sangele sau si, prin puterea si ajutorul tau, sa ne aperi in nevoile noastre.

Apara, pazitorule preaintelept al dumnezeiestii Familii, neamul ales al lui Isus Cristos.    Indeparteaza de la noi, preaiubitorule parinte, toate ratacirile si patimile.  Preaputernicul nostru ocrotitor, vino in ajutorul nostru in aceasta lupta impotriva puterii intunericului.

Si precum odinioara ai scapat de primejdia mortii pe Pruncul Isus, tot asa apara acum sfanta Biserica a lui Dumnezeu de cursele vrasmase si de orice nenorocire si intinde pururea peste fiecare dintre noi ocrotirea ta, pentru ca, sprijiniti de pilda si ajutorul tau, sa traim si sa murim in sfintenie si sa dobandim fericirea vesnica.  Amin.......  

 

 

 

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

RUGACIUNI PENTRU SALVAREA SUFLETELOR DIN PURGATOR

  

RUGACIUNE CATRE Sfânta FECIOARA MARIA

Adu-ti aminte o preablanda Fecioara Marie, ca nu s-a auzit niciodata sa fi fost parasit cel ce a alergat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul si mijlocirea ta. Insufletit de aceasta incredere, alerg la tine, o Maică, Fecioară a fecioarelor. La tine vin si stau gemand inaintea ta ca un pacatos. Maică a Cuvantului nu dispretui cuvintele mele, dar auzi-ma cu mila si asculta-ma. Amin.

-    Scaparea pacatosilor, roaga-te pentru noi – Bucura-te, Marie,...

-    Mangaietoarea mahnitilor, roaga-te pentru noi - Bucura-te, Marie,...

-    Ajutorul crestinilor, roaga-te pentru noi - Bucura-te, Marie,...    

Indulgenta de trei ani se aplică şi pentru cei răposaţi de fiecare data cand se recita. Indulgenta este plenara daca rugaciunea este spusa timp de o luna intreaga.

 

Freccia-su.gif (926 byte)

 

 

 

 

 

 

 

INDULGENTA PLENARA PENTRU RAPOSATI

Din 1 noiembrie dupamiaza pana in 2 noiembrie, toată ziua, se poate obtine o singura data indulgenta plenara, aplicabila numai pentru cei raposati, vizitand pentru salvarea sufletelor lor, biserica, un oratoriu public ori semipublic in cazul celor care frecventeaza acest loc. In timpul acestei vizite se va recita un Tatal Nostru si Crezul. Trebuie indeplinite, la rândul lor, si cele trei conditii prevazute pentru obtinerea indulgentelor, adica:

Spovada Sacramentală

-  Impartasania Euharistică

- Rugaciune dupa intentiile Sfantului Parinte ( la alegerea credinciosilor; de exemplu un Tatal Nostru si un Bucura-te Marie). Cele trei conditii pot fi indeplinite si în zilele precedente fata de data in care se merge la biserica sau in cimitir; este totusi indicat ca impartasania şi rugaciunea dupa intentia Sfantului Parinte sa se facă in aceeasi zi cu vizita.

 

linea.gif (3372 byte)

 Biograpia   expbul1a.gif (699 byte)   Minunile   expbul1a.gif (699 byte)   Vindecările   expbul1a.gif (699 byte)   Bilocaţia   expbul1a.gif (699 byte)   Mirosurile  expbul1a.gif (699 byte) Clarviziunea   expbul1a.gif (699 byte)   Apariţiile    expbul1a.gif (699 byte)    Levitaţia    expbul1a.gif (699 byte)   Îngerul Păzitor    expbul1a.gif (699 byte)    Diavolul    expbul1a.gif (699 byte)    Rugăciuni    expbul1a.gif (699 byte)    Sfântul Rozariu    expbul1a.gif (699 byte)    Novena către Padre Pio   expbul1a.gif (699 byte)   Cele Zece Porunci

 

HOMEPAGE