De Rozenkrans

                

De 20 mysteries van de volledige Rozenkrans zijn sinds 16 oktober 2002 samengesteld uit 20 tientjes met het Weesgegroet Maria (cf. Apostolische Brief Rosarium Virginis Mariae van Paus Johannes Paulus II). Maar het is de gewoonte de 'paternoster' te bidden bestaande uit 5 tientjes. Ieder tientje wordt toegewijd aan een mysterie uit het leven van Onze Heer Jezus of dat van Zijn heilige Moeder. Het is aangewezen dat men het aangekondigde mysterie overweegt, terwijl men vraagt de genade te bekomen die de vrucht is van dit mysterie. De meditaties gaan over de blije, lichtende, droeve en glorierijke mysteries.

 

BLIJE MYSTERIES

 
bullet De aankondiging van de Engel aan Maria

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet

Bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet De geboorte van Jezus

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet De aanbieding van Jezus in de tempel

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet De terugvinding van Jezus in de tempel

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

 

DE MYSTERIES VAN HET LICHT

 

bullet Het doopsel in de Jordaan

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet Het begin van de tekenen in Kana

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet De prediking van Jezus

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet De gedaanteverandering

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet De instelling van de Eucharistie

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

 

DE DROEVE MYSTERIES

 

 

bullet

De doodsstrijd van Jezus in de Hof van Olijven

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet De geselling van Jezus

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet De doornekroning

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet De kruisdraging

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet De kruisiging en de dood van Jezus

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

 

DE GLORIERIJKE MYSTERIES

 
bullet De verrijzenis van Jezus

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet De hemelvaart van Jezus

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet

De nederdaling van de Heilige Geest over de Apostelen

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet

De ten hemel opneming van de Heilige Maagd Maria

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

bullet De kroning van de Maagd Maria in de hemel

 

Het "Onze Vader" bidden op het grote graantje dat ieder tientje voorafgaat en een "Weesgegroet" bij ieder graantje van het tientje.

 

Slotgebeden

Wees gegroet  Koningin

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.

Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.

Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal.

Welaan dan, onze Middelares, sla uw barmhartige ogen op ons.

En toon ons, na deze ballingschap, Jezus , de gezegende vrucht van uw lichaam.

O, genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.

 

linea.gif (3372 byte)

Beknopte biografie    expbul1a.gif (699 byte)   Mirakels expbul1a.gif (699 byte)    Genezingen  expbul1a.gif (699 byte)    Bilokatie  expbul1a.gif (699 byte)  Helderziendheid  expbul1a.gif (699 byte)   Geuren   expbul1a.gif (699 byte)  Levitatie  expbul1a.gif (699 byte)   Verschijningen   expbul1a.gif (699 byte)  Engelbewaarder   expbul1a.gif (699 byte)  Duivel  expbul1a.gif (699 byte)   Noveen voor pater Pio    expbul1a.gif (699 byte)   Gebeden   expbul1a.gif (699 byte)  Rozenkrans   expbul1a.gif (699 byte) De tien geboden

 

HOMEPAGE